Sdr.Dråby’s Historie

Sdr. Draaby Sogn

Sdr. Draaby sogn er et af de 32 gamle kirkesogne på øen Mors i Limfjorden. - Den er beliggende på den nordøstlige del af øen. – Sognet består af et enkelt ejerlav med landsbyen Sdr. Draaby liggende ud mod Draaby Vig. – Landsbyen har sandsynligvis fået sit navn engang i vikingetiden, men selve ejerlavet kan godt være betydelig ældre, måske helt tilbage i jernalderen. – Området har altid været tæt bebygget, hvilket mange fund fra såvel stenalder, broncealder, jernalder og vikingetid vidner om, bl.a. er der fundet en såkaldt ”avlssten” fra vikingetid, - en rund, flad tilhugget sten med rundt hul og bølgelinier, som man anbragte mellem smedeessen og blæsebælgen for at beskytte den mod den stærke varme. – Sdr. Draaby Sogn har, som de fleste andre sogne i Danmark, indtil omkr. 1850, næsten udelukket været beboet af bønder og nogle få handværkere, der var nødvendig for dette erhverv, og alle havde så meget jord, at man kunne avle til såvel husdyr som mennesker. – Med Grundloven af 1849 og de efterfølgende næringslove skete der en betydelig ændring af landsbyen Sdr. Draaby, idet der nu blev åbnet op for muligheden af at drive købmandshandel og anden næring på landet. I 1862 blev der således bygget en ny stor købmandsgård i Sdr. Draaby, der i henved 100 år kom til at sætte sit præg på Nordmors. Sdr. Draaby ligger  på det smalle sted, hvor al trafik fra den nordlige del af øen i gl. dage måtte passere, og derfor blev købmandsgården sikkert placeret her, i den efter lovgivningen korrekte afstand fra købstaden Nykøbing, og med mulighed for ind og udskibning af varer via Draaby Vig. Købmandsgården blev en magnet, som op gennem tiden trak mange andre erhverv til byen, og i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var den en slags ”serviceby” for hele den nordlige del af øen. Her var købmandsgård, ølbryggeri, posthus, telefoncentral, læge, dyrlæge, farver, skomager, skrædder, maler, smed, tømrer, maskinværksted, murer, frisør, elinstallatør, bager, karetmager, afholdshotel, brugsforening , cykelhandler, vognmænd, og flere andre erhverv. I dag er der kun ganske få selvstændig erhvervsdrivende tilbage, men byen nyder gavn af den storslåede natur og udsigt over Draaby Vig, så det stadigvæk er et attraktivt sted at bo.