Vandværkets historie

Sdr. Dråby Vandværks historie 1938 – 2014

 

1938   Sdr. Draaby Vandværk stiftes den 23. juni som et interessantskab.

             Bestyrelsen består af Karl Larsen, Holger Svenningsen og P. Chr. Madsen.

             Der investeres i grunden på Dråbystræde 49, hvor der opføres vandhus og laves boring.

1963   Der investeres i nye åbne filtre og et iltningstårn. Prisen er kr. 15.400,-

             og arbejdet udføres af Carl  Hornstrup i Bedsted.

1969   Bliver vandet fra begge boringer kasseret og man drøfter indkøb af jord til nye boringer.

1971    Køber Interessantskabet Draaby Vandværk 961 m² jord af gaardejer Holger Larsen (Dråbystræde 47).

             Grunden får matrikel nr. 8m og er beliggende på en offentlig bivej, i dag kendt som Tolsbro.

             Prisen for grunden var kr. 10.000,00.Udgifter til stempelafgift (80,- kr.), landmåler osv.

             deles ligeligt parterne imellem.

             Skødet er under skrevet af bestyrelsen, der bestod af

             Svendt Aa. Pedersen, Georg Josefsen og P. Madsen.

1985    Forbruget er nu så stort, at rentvandstanken ofte løber tør.

             Årsagen er, at filterkapaciteten på 15 m³/time er for lille.

             Man undersøger mulighederne for øget filterkapacitet.

1986   Det vedtages, at renovere vandværket, så man ikke løber tør for vand.

             Der investeres i 10 år gamle lukkede filtre, ny hydrofortank samt nye pumper i boringerne.

             Renoveringen løber op i kr. 150.000,- og de nye brugte filtre giver en kapacitet på 34 m³/time.

            Man ansøger om tilladelse til at oppumpe 140.000 m³/år

1995   Der bliver installeret vandmåler hos samtlige forbrugere.

1996   Der skal nu betales afgift til staten for den tilladte oppumpningsmængde,

             som er 140.000 m³, men da der kun bruges ca. 17.000 m³/år, så anmoder man om,

             at den tilladte oppumningsmøngde bliver nedsat til 18.000 m³.

2002   Der udpumpes 15.000 m³/år

2012    Filtrene er nu 40 år gamle trænger til at blive udskiftet. Hydrofortanken er enkelte steder gennemtæret.

              Bestyrelsen får godkendt et investeringsbudget til renovering af hele vandværket og boringerne.

2014    Det renoverede vandværk er klar til brug. Det nye vandværk er et lukket system, så vandet bliver

              leveret direkte fra boring til forbruger. Kapaciteten på det nye vandværk er 5 m³/time,

              hvilket er rigeligt til vores nuværende forbrug på 9.000 m³/år.