download
KIRKE OG SOGN

Sdr. Dråby Kirke er en kullet landsbykirke bestående af romansk kor og skib. Prædikestolen er tidligt renæssancearbejde. Opsat 1590. Altertavle fra ca. 1640. Kirken er naturskønt beliggende 150 meter fra Dråby Vig.

Kirken fungerer som Vejkirke

Mød os i Sønder Dråby